Nitin Kanhringkho hin 
Rongpun athloi roh
Ralei ramhi thina ram kae;
Nang omna ram ah kein'm athloi roh
Ralei ram hi thina ram-tlana ram kae.


Eh..Mitin kathi ngersik men
Athinu tung shir inkaie,
Nitin hro-hnom no-ninge
 
Nining donga hro-ninge.

Eh! Zion khopui re-thlir rih

Nitin nihlam hro na a..
 

Inreng ralei hmun hin

Rongpu'n athloi roh;
Ralei ramhi tlana ram kae.
Salemther ah keini'm athloi roh;

Ralei ram hi tlap a inrengna ram kae
.

Continue reading ...