Nikhat Bengpu ankhosunga naipanghei, ankor (ear) alhek tete a-aat pek heipha, khosunga Nule pa hei anhnuk inthak jo. Kholhei ah anbek ah: " Heisik amo naipang hei kor khan nahei aat pek hei, anvet chemo?" antipha. Bengpu'n :" Alhek tete ka-aat kha nanvang ala kathla kae" ahei ti pek hei. Savang upa antup hei khan, Bengpu kha thasik ah tong anhri mathla jo. Khava pha, Bengpu num katri rei jo ah, " Nani tha inchu nansa hei kor ka- aat mathlampet sik kae" ahei ti chun, an inbekna savangpa nuhmei khan:" Nathi jo inne heikhongmo naipang hei kor na-aat mathlak sik?" aheiti. Bengpu num tong inhnak tak ah: " Nuhmei tong inlo mak!" ahei ti chun, Savang upa antup heiloi khannum. " EE, nuhmei tong inlomak. Nuhmei nang siptiroh!" anla heiti. 
 
  Bengpu kha Savang upa hen anhei maso jo. Ajinga Bengpu in khosunga naipang hei kor ( ear) rakip kha alei aat mathlam pek pet johei. Kholei aheitluk pha, Savang upa hei intup heiah, " Nilei thet rarap innum, nisa hei ankor rok a-aat mathlam eloah, atha pet sik hei kae. Trit kaom!"  anti.